Rosettasweet´s Fröken Kanel ( Skorpan)

Rosettasweet`s Lady Isolde "Tezzla"
HD A
Nedärvd PRAfri
Godkänt anlagsprov i viltspår

SV VCH Linkelösas Avatar (Stella)
HD A
ögonlyst UA
Excilent på utställning
Cord 1 PRA fri